Hvis du sælger eller afhænder en del af et anlæg, skal du opdele anlægget, inden du kan registrere salgstransaktionen.

Følgende fremgangsmåde bruger tallene fra dette eksempel: En del af en computer sælges for 500. Delen repræsenterer 1/4 af markedsværdien.

Du skal ompostere anlægget til to anlægsaktiver: Det ene anlægsaktiv har en anskaffelsesværdi på 1/4 af de samlede anskaffelsesomkostninger og afskrivningsbeløbet og det andet har 3/4 af de samlede anskaffelsesomkostninger og afskrivningsbeløbet.

Sådan bogføres delvist salg

  1. Opret et anlægskort for et nyt anlæg.

  2. Definer en anlægsafskrivningsprofil, hvor du knytter en afskrivningsprofil til anlægsaktivet.

  3. I feltet Søg skal du angive Anl.-omposteringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  4. Udfyld en kladdelinje for at flytte 25% af det gamle anlæg over til det nye anlæg.

  5. Under fanen Startside skal du vælge Omposter.

  6. Luk vinduet.

    Microsoft Dynamics NAV opretter de nødvendige linjer i anlægskassekladden vha. den type og det navn, du har angivet i vinduet Anlægskladdeopsætning for den valgte afskrivningsprofil.

  7. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link for at åbne vinduet Anlægsfinanskladde.

  8. Bogfør journalen.

Bemærk
Hvis du konfigurerer alle modkonti i vinduet Anlægsbogføringsgruppekort, kan du konfigurere Microsoft Dynamics NAV til at indsætte udlignende linjer automatisk i anlægskassekladden. Vælg Indsæt anlægs-modkonto under fanen Handlinger i gruppen Funktioner for at gøre dette.

Tip

Se også