En købsordre kan modtages og faktureres flere gange. En delleverance er et køb, som modtages over flere leverancer. En ordre kan f.eks. omfatte 100 enheder, hvoraf du modtager 20 enheder straks og 80 enheder på en senere dato.

Sådan bogføres en delleverance

  1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Opret en indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsordrer manuelt.

  4. Markér en købsordrelinje med mere end 1 enhed i feltet Antal.

  5. Indtast det antal, der er modtaget, i feltet Modtag (antal).

  6. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælger du Bogfør.

  7. Vælg Modtag, og vælg derefter knappen OK.

    Det antal, du indtastede i feltet Modtag (antal) bogføres som modtaget. Bemærk, at felterne Modtag (antal) og Modtaget (antal) opdateres tilsvarende.

  8. Gentag disse trin, hver gang du modtager en del af ordren, indtil hele ordren er blevet modtaget.

Tip

Se også