Hvis du arbejder med forudbetalte servicekontrakter, skal du med regelmæssige mellemrum bogføre forudbetalte kontraktposter og dermed overføre de forudbetalte betalinger fra forudbetalingskonti til almindelige kontraktkonti.

Inden du kan bogføre forudbetalte kontraktposter, skal du angive en nummerserie i feltet Bogf.bilagsnr. til forudbetal. i vinduet Serviceopsætning.

Sådan bogføres forudbetalte kontraktposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bogfør forudbet. kontraktposter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv de relevante filtre i oversigtspanelet Servicepost.

  3. I oversigtspanelet Indstillinger skal du skrive en dato i feltet Bogfør indtil dato. Ved kørslen bogføres forudbetalte serviceposter med bogføringsdato op til denne dato.

  4. I feltet Bogføringsdato skal du skrive den dato, du vil bruge som bogføringsdato på finanskladdelinjen.

  5. I feltet Handling skal du vælge Bogfør forudbet. kontraktposter.

  6. Vælg knappen OK for at bogføre posterne.

Tip

Se også