Når du har angivet alle oplysninger på en købsfaktura, kan du bogføre den. Det anbefales at udskrive en kontrolrapport, før fakturaen bogføres.

Sådan bogføres en købsfaktura

  1. Indtast Købsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælger du Bogfør.

  3. Hvis du vil bogføre og udskrive fakturaen samtidigt, skal du vælge Bogfør og udskriv i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  4. Vælg Ja.

Hvis du ønsker at få vist de resulterende poster i feltet Søg, skal du indtaste Bogf. købsfakturaer, og derefter vælge det relateret link.

Tip

Se også