Når du bogfører en købsordre, skal du vælge, om den skal bogføres kun som modtaget, kun som faktureret eller både modtaget og faktureret.

Købsordren er designet til at håndtere både afsluttede leverancer og delleverancer, og du kan enten fakturere ved modtagelsen eller på et senere tidspunkt.

Bemærk
Du kan kun fakturere en købsordre, hvis du registrerer modtagelsen af den samtidigt med faktureringen, eller ordren allerede er blevet modtaget.

Sådan bogføres en købsordre

 1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den købsordre, som du vil bogføre.

 3. Kontrollér at feltet Kreditors fakturanr. er udfyldt.

 4. Vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger, og vælg derefter en af følgende indstillinger.

  Indstillinger Beskrivelse

  Modtag

  Bogfør modtagelsen af varerne.

  Faktura

  Fakturer varer, der allerede er blevet modtaget.

  Modtag og fakturer

  Fakturer og bogfør modtagelse af varerne samtidigt.

 5. Vælg knappen OK.

Hvis du vil se de resulterende poster, skal du vælge Modtagelser eller Fakturaer i gruppen Ordre under fanen Naviger.

Hvis ordren er bogført fuldstændigt, slettes både modtaget og faktureret, og derefter købsordren.

Bemærk
Når du angiver et sagsnummer i feltet Sagsnr. på en købslinje med en vare, oprettes der ikke en varepost. Når dokumentet er bogført, oprettes der kun en sagspost.

Tip

Se også