Når du leverer en vare, skal du bogføre ordren for den. Fremgangsmåden er den samme for ordrer, der konverteres fra tilbud, og for ordrer, der oprettes direkte.

Bemærk
Denne procedure gælder for virksomheder uden formaliseret lagerekspedition.

Hvis lagerekspedition er krævet på lokationen, bogføres salgsordrer automatisk, når relaterede lagerpluk eller lagerleverance bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Pluk (lager) og Lagerleverance.

Sådan bogføres en salgsordre

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en salgsordre, og angiv de relevante oplysninger.

 3. Under fanen Handlinger i gruppen Proces skal du vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv.

 4. Vælg en af følgende indstillinger.

  Indstillinger Beskrivelse

  Lever

  Bogfører leveringen af varerne.

  Faktura

  Fakturerer varer, der allerede er leveret.

  Lever og fakturer

  Leverer og fakturerer varerne.

  Bogføringsprocessens status vises i et vindue.

Tip

Se også