Hvis du er nødt til at arbejde i længere tid med en serviceordre uden at bogføre den, kan du bogføre nogle af de servicelinjer, der er knyttet til den, f.eks. for at holde lageret opdateret. Du kan bogføre ved at angive de relevante antal på de linjer, der skal bogføres. Du kan vælge at bogføre linjerne én for én eller ved at vælge flere linjer ad gangen.

Følgende procedure beskriver leverancebogføring direkte fra en serviceordre på lokationer uden lagerekspedition konfigureret. Hvis lokationen er konfigureret til at kræve lagerekspedition, sker leverancebogføringen i et andet lagerdokument, afhængigt af lokationsopsætningen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan forberedes servicelinjeartikler til lagerekspedition.

Sådan bogføres servicelinjer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante serviceordre.

 3. Marker en servicelinje, du vil bogføre. Vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer. Vinduet Serviceordre åbnes.

 4. På de linjer, der skal bogføres, kan du udfylde felterne Lever (antal), Fakturer (antal) og Antal til forbrug afhængigt af den måde linjerne skal bogføres på.

 5. Marker de linjer, der skal bogføres. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælger du Bogfør. Der åbnes et vindue, hvor du skal vælge en af følgende indstillinger.

  BogføringsvalgResultat

  Lever

  Bogfører leverance af varer, ressourcetidsforbrug eller omkostninger på linjen. Der oprettes et bogført dokument for serviceleverancen sammen med de relevante poster.

  Faktura

  Fakturerer de varer, ressourcer eller omkostninger, der allerede er leveret. Der oprettes et bogført fakturadokument sammen med de tilsvarende poster.

  Lever og fakturer

  Fakturerer og sender varerne, ressourcerne eller omkostningerne på linjerne. Der oprettes en bogført serviceleverance og en bogført servicefaktura.

  Send og forbrug

  Bogfører leverance og forbrug af ordren. De relevante antal på den aktuelle servicelinje i ordren og det serviceleverancedokument, der tidligere er oprettet for linjen, opdateres.

Det er kun muligt at bogføre forbrug, hvis der findes et vist antal leveret og ikke faktureret og ikke forbrugt antal på linjen.

Tip

Se også