Når du har oprettet en serviceordre, angivet alle de nødvendige oplysninger og foretaget eventuelle ændringer, kan du bogføre serviceordren. Ordren skal indeholde mindst én serviceartikellinje og én servicelinje, inden du kan bogføre den. Hvis ordren indeholder mere end én ordrelinje, bogføres alle linjerne på én gang.

Sådan bogføres serviceordrer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante serviceordre.

 3. Vælg en af følgende funktioner i gruppen Bogføring under fanen Handlinger i vinduet Serviceordre.

  FunktionResultat

  Kontroller

  Kontrollerer alle dele af dokumentet, og viser resultatet i en rapport. Hvis der i rapporten angives nogen fejl eller manglende oplysninger, skal du afhjælpe problemet. Derefter kan du udskrive en ny kontrolrapport.

  Bogfør

  Bogfører ordren uden at udskrive en levering eller en faktura.

  Bogfør og udskriv

  Bogfører ordren og udskriver en levering, hvis du leverer ordren uden at fakturere den, eller en faktura, hvis du fakturerer ordren.

  Massebogfør

  Bogfører flere serviceordrer på én gang.

 4. Når du bogfører ordren, åbnes der et vindue, hvor du skal angive en af følgende indstillinger for, hvordan du vil bogføre ordren.

  BogføringsvalgResultat

  Lever

  Bogfører leveringen af varerne.

  Faktura

  Fakturerer varer, der allerede er leveret.

  Lever og fakturer

  Leverer og fakturerer varerne.

  Send og forbrug

  Bogfører leverance og forbrug af ordren. De relevante antal på servicelinjerne i ordren og i det serviceleverancedokument, der tidligere er bogført, opdateres.

Der vises et vindue, hvor du kan se status for bogføringsprocessen.

Det er kun muligt at bogføre forbrug, hvis der findes et vist antal leveret og ikke faktureret og ikke forbrugt antal på linjen.

Når ordren bogføres, oprettes de tilsvarende poster og bogførte dokumenter i programmet. De relevante felter opdateres i serviceordredokumentet.

Tip

Se også