Når du har angivet detaljerne i en service, kan du regulere og bogføre antallet af varer, der er anvendt, den tid, der er forbrugt, og de omkostninger, der er påløbet. Som et resultat foretager Microsoft Dynamics NAV de nødvendige ændringer i programmet, så den nye lagerstatus og den aktuelle status for den angivne ordrebehandling afspejles.

Følgende procedure viser, hvordan du bogfører leverancen af servicelinje på steder, hvor der ikke er indstillet til at kræve lagerekspedition.

Bogføre leverancer fra serviceordrer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordre og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet med den valgte serviceordre skal du klikke på Handlinger, Ordre og Servicelinjer.

  3. Find de nødvendige poster i vinduet Servicelinjer, og angiv det antal, der skal bogføres, i feltet Lever (antal).

    Bemærk
    Angivelse af det antal, der skal leveres, afhænger af om du vil foretage fuld eller delvis levering. Vælger du at foretage fuld levering, skal værdien i feltet Lever (antal) være den samme som værdien i feltet Antal. Når du foretager delvis levering, skal du angive det antal, du først vil levere. Hvis du allerede har leveret en del af servicen i ordren, skal du notere værdien i feltet Leveret (antal). Det maksimale antal, du kan angive i feltet Lever (antal), er det antal enheder, der endnu ikke er leveret.

  4. Klik på Handlinger, Bogføring, Bogfør. Vælg Lever i det vindue, der vises.

De relevante poster oprettes (i garantipost, varepost, servicepost eller finanspost) i databasen. Desuden oprettes det bogførte serviceleverancedokument, og de relevante felter på servicelinjerne i serviceordren opdateres.

Hvis lokationen er angivet til at kræve lagerekspedition, sker forsendelse og flytning af servicelinjevarefunktion på samme måde som for andre kildedokumenter. Den eneste forskel er, at servicelinjevarer kan forbruges eksternt eller internt, og derfor kræver de to forskellige frigivelsesfunktioner. Du kan finde flere oplysninger i Sådan forberedes servicelinjeartikler til lagerekspedition.

Se Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance for flere oplysninger om forsendelse af servicelinjeartikler i avanceret logistik. Se Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik for flere oplysninger om flytning af servicelinjeartikler i avanceret logistik. Se Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik for basislogistik.

Tip

Se også