Når du har godkendt timeseddelposter for en ressource, kan du bogføre dem i den relevante ressourcekladde.

Sådan bogføres og registreres timeseddellinjer i ressourcekladden

  1. I feltet Søg skal du indtaste Ressourcekladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg Foreslå linjer fra timesedler i gruppen Proces under fanen Startside.

  3. Angiv startdato og slutdato for timeseddelperioden i vinduet Foreslå res.kladdelinjer.

  4. Angiv filtre til at vælge ressourcer efter nummer eller type på oversigtspanelet Ressource.

  5. Vælg knappen OK. Der oprettes poster for forbrug i kladden. Du kan redigere posterne efter behov.

  6. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør.

  7. Vælg Poster under fanen Naviger for at bekræfte posteringen. Du kan gennemgå de poster, der er bogført, i vinduet Ressourceposter.

Tip

Se også