Undertiden indeholder bankafstemninger beløb med renter eller gebyrer. De kan ikke udlignes med en post, fordi du ikke har bogført transaktioner, som banken har registreret. For at afslutte afstemningen, skal du bogføre denne type transaktioner i finanskladden.

Sådan bogføres en åben transaktion, som afspejles i bankkontoudtoget

 1. I feltet Søg skal du indtaste Bankafstemning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den linje med posten, der skal bogføres, i den relevante bankkontoafstemning.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Overfør til finanskladde.

 4. I feltet Gen. Kladdetype skal du vælge den relevante kladdetype. I feltet Finanskladdenavn skal du vælge det relevante kladdenavn. Den kladde, du kopierer, skal være tom, hvis du har angivet en nummerserie. Du kan finde flere oplysninger i Oprette nummerserie.

 5. Åbn finanskladden. Posten vises i øverste linje. Bemærk, at bankkontonummeret er indsat.

 6. Angiv det relevante nummer på kladdelinjen i feltet Bilagsnr.

 7. Angiv det tilsvarende finanskontonummer som modkonto, og bogfør derefter kladden.

  Når posten er bogført, skal du udligne transaktionen på bankens kontoudtog med den.

 8. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

 9. Vælg linjen med den åbne post, og vælg fra oversigtspanelet LinjerLinje og vælg derefter Udlign. Vinduet Udlign bankposter åbnes.

 10. Vælg feltet Udlign på den post, der indeholder det relevante beløb, og vælg derefter knappen OK.

Tip

Se også