Du kan bogføre VIA til balancekonti for periodeafslutningsrapporteringen. Det gør du ved at udføre kørslen Bogfør VIA for sag.

Sådan bogføres VIA

  1. Indtast Bogfør VIA - finansafstemning i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

  3. Angiv filtre i oversigtspanelet Sag for at vælge de sager, du vil bogføre VIA for. Hvis du ikke angiver et filter, vil al VIA blive bogført.

  4. Vælg knappen OK for at starte kørslen.

Tip

Se også