Hvis du vil bogføre en nedskrivningspost til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskassekladde.

Sådan bogføres nedskrivningstransaktioner fra anlægskassekladder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Indtast oplysningerne i vinduet Anlægsfinanskladde.

  3. Vælg Indsæt anlægs-modkonto under fanen Handlinger i gruppen Handlinger. Der oprettes en anden linje med balanceposten.

  4. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Bemærk
På kortet Anlægsbogføringsgruppe skal du angive nummeret på finanskreditkontoen i feltet Nedskrivningskonto.

På oversigtspanelet Modkonto skal du angive finansdebetkontoen i feltet Nedskrivning - driftskonto.

Tip

Se også