Hvis du vil bogføre en nedskrivning til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Sådan bogføres nedskrivningstransaktioner fra anlægskladder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv oplysninger på kladdelinjen.

  3. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Tip

Se også