Når lagerstedet kræver lagerleverance, kan du kun levere varer på baggrund af kildedokumenter, som andre virksomheder har frigivet til lagerstedet. Kildedokumenterne for leverancer omfatter salgsordrer, serviceordrer, købsreturvareordrer og udgående overflytninger.

For at levere varer skal du enten åbne et leveringsdokument, der afventer ekspedition, eller oprette en ny leverance ud fra ordrer, der er frigivet til lagerstedet og sandsynligvis kun skal være færdige inden for den normale ekspeditionstid.

Bemærk
Hvis der benyttes direkte afsendelse og placeringer på lageret, kan du for hver linje få vist, hvor mange varer der er blevet placeret på de direkte afsendelsesplaceringer. Disse varemængder beregnes automatisk, hver gang felterne på leverancen opdateres. Hvis de pågældende varer også er dem, som er relevante for den leverance, som du er i gang med, kan du oprette et pluk til alle linjerne og derefter færdiggøre leverancen.

Sådan oprettes en leverance

 1. Indtast Lagerleverancer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Udfyld felterne på de enkelte kladdelinjer.

 3. Udfyld lagerleverancehovedet. Tryk på Ctrl + N for at åbne et tomt hoved, angiv lokationskoden og angiv placeringer, hvis du bruger placeringer. Angiv zonekoden, hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk.

  Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, og du vil levere varer med en anden lagerklassekode end placeringens klassekode i feltet Placeringskode i dokumenthovedet, skal du slette indholdet i feltet Placeringskode i hovedet, inden du henter kildedokumentlinjerne for varerne.

 4. Under fanen Handlinger skal du vælge Hent kildedokumenter, og derefter et eller flere kildedokumenter. Eller vælg Brug filtre til at hente kildedok., hvis du vil hente bestemte leverancelinjer f.eks. for en særlig kunde eller speditør. Du kan oprette et leverancedokument med linjer fra flere forskellige salgsordrer.

  Hvis du slettede indholdet i feltet Placeringskode i hovedet, inden du hentede linjerne, skal du udfylde alle leverancelinjer med den relevante placeringskode.

Når du har de linjer, som du vil levere, kan du starte den proces, som fører til, at linjerne sendes til de lagermedarbejdere, der skal plukkes.

Bemærk
Følgende procedure kræver, at lagerstedet kræver både lagerpluk og lagerleverance .

Sådan foretages pluk og levering

 1. Indtast Lagerleverancer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link. Markér den lagerleverance, du vil arbejde på.

 2. Vælg Lagerleverance i vinduet Opret pluk.

 3. Udfyld felterne i anmodningsvinduet, og vælg derefter den knappen OK. Alle felterne er valgfrie.

 4. I feltet Søg skal du indtaste Pluk og derefter vælge det relaterede link. Vælg det lagerpluk, du vil arbejde på.

  Hvis lagerstedet kræver brug af placeringer, er pluklinjerne ændret til Hent og Placer-handlingslinjer.

  Du kan sortere linjerne, tildele plukket til en medarbejder, angive et nedbrydningsfilter, hvis du benytter styret læg-på-lager og pluk og udskrive plukinstruktionerne.

 5. Foretag det faktiske pluk af varerne, og placer dem på den angivne leveranceplacering eller i leveranceområdet, hvis der ikke benyttes placeringer.

 6. Vælg knappen Registrer pluk.

  Felterne Lever (antal) og Bilagsstatus på leverancedokumentets hoved er opdateret. De varer, som du har plukket, er ikke længere disponible til pluk til andre leverancer eller til interne operationer.

 7. Udskriv leverancedokumenterne, foretag indpakningen, og bogfør leverancen.

Yderligere oplysninger om pluk til lagerleverancer, se Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Bemærk
Du kan også bruge plukkladden til at samle flere forskellige plukinstruktioner i en enkelt instruktion (til flere leverancer) og på den måde foretage plukkene på lagerstedet mere effektivt. Du kan finde flere oplysninger i vinduet Plukkladde.

Hvis du venter på, at bestemte varer skal ankomme på lagerstedet, og du bruger direkte afsendelsesfunktioner, vil Microsoft Dynamics NAV blivev beregnet i hver leverance- eller kladdelinje det antal af varen, der findes på den direkte afsendelsesplacering. Feltet opdateres, hver gang du lukker eller åbner leverancedokumentet eller kladden.

Tip

Se også