Rapporten Anlæg - analyse er en kombineret rapport, hvor du kan udskrive de fleste oplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Sådan udskrives anlægsanalyse

  1. I feltet Søg skal du gå til Anlægsanalyse og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

  3. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten. Hvis du lader alle felterne stå tomme, får du oplysninger om alle anlægsaktiverne, undtagen de inaktive.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også