Når du skal udskrive en rapport om afskrivning, anskaffelse og salg for en bestemt periode samt den bogførte værdi ved slutningen af perioden, kan du vælge mellem to rapporter: Anlæg - bogført værdi 01 og Anlæg - bogført værdi 02. Disse rapporter omfatter næsten de samme oplysninger, men formatet for den første rapport viser én linje for hvert anlæg og skal udskrives med liggende papirretning, mens den anden rapport viser oplysningerne over flere linjer for hvert anlæg.

Sådan udskrives Anlæg - bogførte værdier

  1. I feltet Søg skal du angive Anlæg - bogført værdi 01 eller Anlæg - bogført værdi 02 og derefter vælge det relaterede link.

  2. Oversigtspanelet Indstillinger er identisk for de to rapporter, bortset fra feltet Medtag omposteringer i rapporten Anlæg - bogført værdi 02, som gør det muligt at få udskrevet omposterede poster.

    Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Budgetrapport, beregnes afskrivning fra den sidste anlægsbogføringsdato frem til den angivne slutdato.

  3. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten. Hvis du lader alle felterne stå tomme, får du oplysninger om alle anlægsaktiverne, undtagen de inaktive.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Bemærk
Du kan oplysninger om bogføringstyperne nedskrivninger, opskrivning, bruger1 og bruger, der findes i rapporten Anlæg - bogført værdi 01, ved at vælge feltet Anskaffelsestype eller Afskrivningstype i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning.

Tip

Se også