Hvis der er aktiveret finansintegration for en afskrivningsprofil, viser rapporten Anlæg - finansanalyse beløb, der bogført i finansposterne, og som stammer fra anlægsmodulet. Rapporten er baseret på bogføringsdatoen i anlægsposterne, mens alle andre rapporter anvender anlægsbogføringsdatoen.

Sådan udskrives rapporten Anlæg - analyse

  1. I feltet Søg skal du gå til Anlægsfinansanalyse og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

  3. I oversigtspanelet Anlæg skal du vælge de anlægsaktiver, der skal inkluderes i rapporten. Hvis du lader alle felterne stå tomme, får du oplysninger om alle anlægsaktiverne, undtagen de inaktive.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også