I forbindelse med lager, forsikring og til andre styringsformål kan du få brug for en oversigt over alle anlægsaktiver.

Bemærk
Hvis du har slettet et anlægsaktiv, så er tallene eventuelt ikke korrekte, når du udskriver rapporter for tidligere år.

Sådan udskrives oversigter over anlægsaktiver

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsoversigt og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Indstillinger skal du vælge, hvilken afskrivningsprofil der skal udskrives fra, og angive, om du vil have en separat side for hvert anlægsaktiv.

  3. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten. Hvis du lader alle felterne stå tomme, får du oplysninger om alle anlægsaktiverne, undtagen de inaktive.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Rapporten rummer oplysninger fra anlægskortet og anlægsafskrivningsprofilen.

Tip

Se også