Rapporten Styklisteudfoldelse - antal giver dig en liste over varemængder for den valgte stykliste. Produktionsstyklisten udfoldes helt, dvs. alle niveauer vises, og udskrives efter position. Produktionsstyklisten udfoldes helt, dvs. alle niveauer vises, og udskrives efter position De udvidede niveauer ordnes ud fra oprindelsen til behov.

Sådan udskrives de varemængder, der skal bruges til styklister

  1. I feltet Søg skal du indtaste Styklisteudfold. - antal og derefter vælge det relaterede link.

  2. På oversigtspanelet Vare kan du definere filtre, så rapporten kun omfatter bestemte varer. Alle felter i varestamdata kan vælges som filterkriterier.

  3. I oversigtspanelet Indstillinger kan du angive den dato, rapporten skal beregnes på.

  4. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten eller på Vis udskrift for at få vist rapporten på skærmen.

Tip

Se også