I rapporten Reparation - analyse kan du vælge, om du vil have vist omkostningerne på én, to eller tre reparationskoder på en bestemt dato eller i en bestemt periode. Du kan også bestemme, om du vil have totalen for alle de valgte anlægsaktiver eller totalen for hvert enkelt aktiv.

Sådan udskrives reparationsomkostningerne

  1. I feltet Søg skal du indtaste Reparation - analyse og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

  3. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også