Du kan udskrive reparationsposter via standardrapporter.

Sådan udskrives reparationsposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Reparationsposter og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Indstillinger kan du bestemme, hvilken afskrivningsprofil der skal udskrives fra, og om du vil have en ny side for hvert anlægsaktiv.

  3. I oversigtspanelet Anlægsaktiver kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også