Du kan udskrive en rapport for at få vist over/underforsikringen af et anlægsaktiv.

Sådan udskrives rapporter om over-/underforsikring

  1. I feltet Søg skal du gå til Forsikringsanalyse og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Indstillinger kan du angive, at du vil have en linje for hver forsikringspolice.

  3. I oversigtspanelet Forsikring skal du definere et filter til udvælgelse af de forsikringspolicer, der skal med i rapporten.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

    I denne rapport vises policedækning, samlet forsikringssum og over/underforsikrede beløb.

Tip

Se også