Når du bogfører fra en anlægskassekladde, en anlægskladde eller en forsikringskladde, kan du udskrive en rapport.

Sådan udskrives bogføringsrapporter

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder eller Anlægskladder eller Forsikringskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring skal du vælge Bogfør og udskriv. Rapporten er angivet i feltet Journalrapportnavn i kladdetyperne.

  3. Du kan også udskrive en testrapport inden bogføring. Hvis du vil gøre det, skal du på fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælge Kontroller. Kontrolrapporten viser alle kladdelinjerne og sender meddelelser om fejl, der skal rettes, eller om manglende oplysninger, du skal angive, inden der bogføres.

    Du behøver ikke at udskrive en kontrolrapport, men hvis du bogfører uden at have udskrevet en kontrolrapport, og der er fejl, får du vist individuelle meddelelser om dem, efterhånden som kladdelinjerne kontrolleres, inden de bogføres.

Tip

Se også