Rapporten Kostprisfordeling - akkumuleret indeholder en oversigt over kostprisfordelingen for de enkelte produktionsstyklistepositioner. Produktionsstyklisten udfoldes helt, dvs. alle niveauer vises, og udskrives efter position.

Sådan udskrives produktionskostpriser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kostprisfordeling - akk. og derefter vælge det relaterede link.

  2. Du kan angive filtre i oversigtspanelet Vare, så rapporten kun omfatter bestemte varer. Alle felter i varestamdata kan vælges som filterkriterier.

  3. I oversigtspanelet Indstillinger kan du angive den dato, rapporten skal beregnes på.

  4. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten eller på Vis udskrift for at få vist rapporten på skærmen.

Du kan se summen af materialekostpriser, kapacitetsomkostninger, faste omkostninger og samlet kostpris.

Tip

Se også