Hvis du vil have vist, hvilke anlægsaktiver der er dækket af forsikring, eller hvilke policer der dækker et anlægsaktiv, kan du udskrive rapporten Forsikring - forsikret i alt. I rapporten vises for hvert enkelt anlæg, hvilke forsikringspolicer der dækker anlægsaktivet og med hvilket beløb.

Sådan udskrives rapporter over forsikringssummer i alt

  1. I feltet Søg skal du angive Forsikringssummer i alt og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Anlægsaktiv skal du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten.

  3. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også