Vinduet Betalingsregistrering viser indgående betalinger som linjer, der repræsenterer bogførte salgsdokumenter, hvor et beløb er forfaldent til betaling. Vinduet er beregnet til at understøtte dig i alle opgaver inden for afstemning af interne konti med faktiske tal til at sikre effektiv opkrævning fra debitorer.

Hvis du ønsker oplysninger om behandling af udgående betalinger, kan du se Behandl kreditorbetalinger.

Bemærk
Fordi du kan bogføre forskellige typer betaling til forskellige modkonti, skal du vælge en modkonto i vinduet Opsætning af betalingsregistrering, før du starte behandlingen af betalinger. Hvis du altid bogfører på den samme modkonto, kan du angive den pågældende konto som standard og undgå dette trin, hver gang du åbner vinduet Betalingsregistrering. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: indstil manuel betalingsbehandling.

Betalinger til forskellige debitorer, som har forskellige betalingsdatoer, skal bogføres som individuelle betalinger.

Betalinger til den samme debitor, som har den samme betalingsdato, kan bogføres som en engangsbetaling. Dette er nyttigt, når en debitor f.eks. har foretaget en enkelt betaling, der dækker flere salgsfakturaer.

Sådan behandler du betalinger enkeltvis

 1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Betaling foretaget på den linje, der repræsenterer det bogførte bilag, hvortil der er foretaget en betaling.

  Hvis afkrydsningsfeltet Udfyld Dato for modtaget automatisk er markeret i vinduet Opsætning af betalingsregistrering, udfyldes arbejdsdatoen i feltet Dato for modtaget.

 3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste den dato, hvor betalingen blev foretaget. Denne dato kan adskille sig fra arbejdsdatoen.

 4. I feltet Beløb modtaget kan du indtaste det beløb, der er betalt.

  For fuld betaling er dette det samme som beløbet i feltet Restbeløb på linjen. For delvise betalinger er dette lavere end beløbet i feltet Restbeløb på linjen.

 5. Gentag trin 2-4 for andre linjer, der repræsenterer bogførte bilag, hvortil der er foretaget betalinger.

 6. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Bogfør betalinger. Betalingsoplysningerne bogføres for bilag, der repræsenteres af linjer, hvor Betaling foretaget afkrydsningsfeltet er markeret.

Betalingsposter bogføres til finans, bank og debitorkonti. Hver betaling anvendes på det relevante bogførte salgsdokument. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med finanskladder.

Sådan behandler du engangsbetalinger

 1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Betaling foretaget på de linjer, der repræsenterer de bogførte bilag til den samme debitor, som engangsbeløbet blev betalt til.

  Bemærk
  Debitoren i feltet Navn skal være den samme i alle linjer, der skal bogføres som engangsbetaling.

  Hvis afkrydsningsfeltet Udfyld Dato for modtaget automatisk er markeret i vinduet Opsætning af betalingsregistrering, udfyldes arbejdsdatoen i feltet Dato for modtaget.

 3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste den dato, hvor betalingen blev foretaget. Denne dato kan adskille sig fra arbejdsdatoen.

  Bemærk
  Denne dato skal være ens på alle linjer, der skal bogføres som engangsbetaling.

 4. I feltet Beløb modtaget kan du indtaste beløb på flere linjer, der i alt er lig med engangsbetalingsbeløbet.

  Prøv at bogføre så mange fulde betalinger som muligt med engangsbeløbet. Indtast beløb, der er det samme som beløbet i feltet Restbeløb på så mange linjer som muligt.

 5. Gentag trin 2-4 for andre linjer, der repræsenterer bogførte dokumenter for den samme debitor, hvortil der er foretaget en engangsbetaling.

 6. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Bogfør som engangsbetaling. De angivne betalingsoplysninger bogføres for bilag, der repræsenteres af linjer, hvor afkrydsningsfeltet Betaling foretaget er markeret.

Betalingsposter bogføres til finans, bank og debitorkonti. Hver betaling anvendes på det relevante bogførte salgsdokument. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med finanskladder.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af nogen bilag i vinduet Betalingsregistrering, kan det skyldes, at det relaterede bilag endnu ikke er bogført. I dette tilfælde kan du bruge en søgefunktion til hurtigt at finde bilaget og bogføre det for at behandle betalingen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: find åbne bilag under manuel betalingsbehandling.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af nogen bilag i vinduet Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kan du åbne en finanskladde, som er udfyldt på forhånd, i vinduet Betalingsregistrering for at bogføre betalingen direkte på modkontoen uden at knytte betalingen til et bilag. Du kan også registrere betalingen i kladden, indtil den betalingens oprindelse er løst. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: registrer eller bogfør betalinger manuelt uden et relateret dokument.

Tip

Se også