Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Hvis du skal returnere varer til din kreditor eller annullere serviceydelser, som du har købt, kan du oprette og bogføre en købskreditnota, der angiver den ønskede ændring for den oprindelige købsfaktura. Du kan bruge funktionen Kopier linjer til at udfylde købskreditnotaen med de korrekte købsfakturaoplysninger.

Du opretter typisk en købskreditnota som reaktion på en kreditnota, der er sendt til dig af en kreditor. Købskreditnotaen fungerer som din interne dokumentation i kreditnotaprocessen til regnskabsmæssigt formål.

Ændringen kan være relateret til alle produkterne på den oprindelige købsfaktura eller kun til nogle af produkterne. Tilsvarende kan du delvist returnere modtagne varer eller kræve delvis refusion af modtagne serviceydelser. I dette tilfælde skal du redigere de kopierede købsfakturaoplysninger.

Du kan anvende købskreditnotaen på en eller flere bogførte købsfakturaer. På denne måde tilbageføres de finansposter, der påvirkes af ændringen, og der kan udføres en refusionsopkrævning fra kreditoren. Hvis du vil udligne købskreditnotaen med en bestemt bogført købsfaktura, skal du se trin 4. Hvis du vil udligne købskreditnotaen med flere bogførte købsfakturaer, skal du følge trin 14 til 18.

Bemærk
Hvis en bogført købsfaktura endnu ikke er betalt, kan du bruge funktionen Ret eller Annuller på den bogførte købsfaktura, så du automatisk tilbagefører de pågældende transaktioner. Disse funktioner fungerer kun for ubetalte fakturaer, og de understøtter ikke delvise returneringer eller annulleringer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte købsfakturaer.

Sådan oprettes en købskreditnota.

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Ny.

 3. I feltet Kreditornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende kreditor. I dette felt kan du søge, mens du taster. Navn er standardfilteret.

  Bemærk
  Hvis du hellere vil finde og angive kreditorer efter nummer eller telefonnummer, kan du nemt ændre standardfilteret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indtastes data.

  Andre felter på sidehovedet til købskreditnotaen er nu udfyldt med de almindelige oplysninger om den valgte debitor. Du kan redigere alle felterne, blandt andet felterne i gruppen Betalingsdetaljer, så de afspejler kreditnotaaftalen.

 4. Hvis du vil anvende købskreditnotaen på en bogført købsfaktura, skal du udfylde felterne i gruppen Anvendelsesoplysninger som beskrevet i den følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Udligningsbilagstype

  Angiv den type bilag, som købskreditnotaen udlignes med.

  Udligningsbilagsnr.

  Angiv det købsdokument, som købskreditnotaen udlignes med.

  Udlignings-id

  Angiv, om købskreditnotaen udlignes med en eller flere bogførte købsfakturaer ved hjælp af funktionen Udlign poster. Du kan finde flere oplysninger i trin 14.

  Når du bogfører købskreditnotaen, bliver den anvendt på den angivne bogførte købsfaktura.

 5. På fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Kopier linjer.

 6. I vinduet Kopier købsdokument skal du vælge Bogført faktura i feltet Dokumenttype.

 7. Vælg feltet Bilagsnr. for at åbne vinduet Bogf. købsfakturaer, og vælg derefter den bogførte købsfaktura, der skal tilbageføres.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Inkluder hoved, hvis du vil overskrive det aktuelle sidehoved på købskreditnotaen med oplysningerne på sidehovedet for den valgte bogførte købsfaktura.

  Bemærk
  De oplysninger, du har angivet i gruppen Udligningsoplysninger overskrives ikke.

 9. Marker afkrydsningsfeltet Genberegn linjer, hvis du vil opdatere de kopierede bogførte købsfakturalinjer med eventuelle ændringer i varepris og kostpris, siden fakturaen blev bogført.

 10. Vælg knappen OK. De kopierede fakturalinjer skal indsættes i købskreditnotaen.

  Hvis det fulde fakturaantal returneres eller annulleres, så der er grundlag for total refusion, skal du gå til trin 19 for at bogføre købskreditnotaen.

  I andre situationer, f.eks delvis returnering med refusion, eller hvis du returnerer yderligere produkter, skal du fortsætte med at udfylde eller redigere kreditnotalinjerne manuelt.

 11. I oversigtspanelet Linjer skal du i feltet Nummer indsætte nummeret på en vare eller en service. I dette felt kan du søge, mens du taster. Nr. er standardfilteret.

  Bemærk
  Hvis du hellere vil finde og angive varer efter nummer eller telefonnummer, kan du nemt ændre standardfilteret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indtastes data.

 12. Angiv det antal varer, der skal tilbageføres, i feltet Antal.

  Bemærk
  For varer af typen Service er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, der er angivet i feltet Enhedskode på linjen.

  Feltet Linjebeløb opdateres, så det viser værdien i feltet Købspris ganget med værdien i feltet Antal.

  Prisen og linjebeløbet vises med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på kreditorkortet.

 13. Gentag trin 11 og 12 for hver lagervare eller service, du ønsker at tilbageføre.

  Totalerne nederst i købskreditnotaen beregnes automatisk i takt med, at du ændrer linjerne eller opretter nye linjer. Dette gør det muligt at kontrollere, at kreditnotaen, du opretter, svarer til den, du har modtaget fra kreditoren.

 14. Hvis du vil anvende købskreditnotaen på flere bogførte købsfakturaer skal du under fanen Startside i gruppen Proces vælge Udlign poster.

 15. Markér linjerne med de poster, du ønsker, at udligningsposten skal udlignes med i vinduet Udlign kred.poster.

 16. Vælg Angiv udlignings-id i gruppen Udligning under fanen Naviger. Købskreditnotaens nummer indsættes på de valgte linjer.

 17. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne med posten. Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også kontrollere, om udligningen stemmer.

 18. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Udlign kred.poster. Når du bogfører købskreditnotaen, bliver den anvendt på de angivne bogførte købsfakturaer.

  Når du har oprettet de ønskede købskreditnotalinjer, og anvendelse på enkelt eller flere er angivet, kan du fortsætte med at bogføre købskreditnotaen.

 19. På fanen Startside i gruppen Bogføring skal du vælge Bogfør.

De bogførte købsfakturaer, som du udligner kreditnotaen med, tilbageføres nu. Hvis du allerede har betalt den oprindelige faktura, skal leverandøren nu refundere betalingen til dig. Hvis kreditnotaen kun er for en del af produktet på den oprindelige faktura, kan du kun betale det resterende beløb på den originale købsfaktura for at lukke den.

Købskreditnotaen fjernes og erstattes med et nyt bilag i oversigten over bogførte købskreditnotaer, som du åbner fra Rollecenter.

Tip

Se også