Salgsreturvarer gør det muligt at kompensere kunderne, hvis de varer, som du sendte til dem, viser sig at være forkerte, mangelfulde eller beskadigede.

Hvis en kunde er utilfreds med de varer, han har modtaget, kan han tilbydes forskellige former for kompensation. De betingelser, der gælder for en kompensationsaftale, der indgås mellem firmaet og kunden, afhænger ofte af den angivne årsag til returneringen og af det generelle forhold mellem firmaet og kunden. Parterne kan f.eks. aftale, at hvor kunden bestiller en forkert vare, kan kunden returnere varen til firmaet og få pengene refunderet (kredit) mod f.eks. at betale et ekspeditionsgebyr, som dækker firmaets omkostninger ved, at varen skal lægges på lager igen. I andre tilfælde indvilliger kunden måske i at få et nedslag i prisen i forhold til den oprindelige salgsordrepris, f.eks. hvis varen er lettere beskadiget, når kunden modtager den. Hvis den solgte vare er omfattet af en garantiordning, og den ikke fungerer som forventet eller er gået i stykker, kan firmaet måske foreslå, at kunden sender varen ind til reparation. Du kan finde flere oplysninger i Om håndtering af returvarer.

Salgsreturvareordren er det dokument, hvor du kan registrere den kompensationsaftale, som du har indgået med en kunde. Herfra kan du få adgang til andre salgsrelaterede dokumenter, og du kan registrere og ajourføre returvarerelaterede oplysninger om kunden, kompensationsmetoden og de varer, det hele drejer sig om.

Fremgangsmåden nedenfor viser, hvordan en salgsreturvareordre normalt behandles. Der oprettes en grundlæggende returvareordre, hvis du ganske enkelt vil sørge for, at kunden får pengene tilbage (krediteres) for en vare, han har returneret.

Sådan behandles en salgsreturvare generelt

 1. Opret en salgsreturvareordre.

  I oversigtspanelet Fakturering kan du udligne returvareordren med den tilhørende salgsfaktura ved at udfylde felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr..

 2. Bogføre en salgsreturvareordre.

  Når returvareordren modtages og faktureres, oprettes der en bogført salgskreditnota.

  Hvis den tilhørende faktura ikke er udlignet på et tidligere tidspunkt, kan udligningen finde sted efter bogføringen.

Andre muligheder i forbindelse med varereturnering

 • Du kan bruge følgende fremgangsmåder i forbindelse med den grundlæggende behandling:

  • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opkræve et ekspeditionsgebyr, som dækker omkostningerne ved den fysiske håndtering af den returnerede vare.
  • Hvis du vil regulere varens værdi vha. den kostpris, der er knyttet til den oprindelige salgspost, skal du angive præcis kostprisudligning.
  • Du kan aftale at kompensere en kunde for en vare, som du har solgt, ved at give vedkommende et nedslag i den oprindelige salgsordrepris, dvs. at du kan oprette et salgsnedslag.
  • Du kan aftale at erstatte en vare, som du har solgt til kunden, ved at oprette en erstatningssalgsordre. Erstatningsvaren kan være af samme type eller anderledes.
  • I nogle situationer ønsker kunden måske at returnere en bestemt serienummereret vare eller lot, f.eks. hvor en bestemt vare eller lot er fejlbehæftet eller beskadiget under transporten. I så fald kan du finde varen vha. dens serie- eller lotnummer og derefter modtage netop den specifikke vare eller lot som returvare. Følg disse trin:
   1. Find serie/lotnumre, der er solgt til kunden.
   2. Opret en salgsreturvareordre.
   3. Vælg den linje, som du vil vælge serie/lotnumre til.
   4. Vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Varesporingslinjer.
   5. Vælg en indstilling fra vinduet Varesporingsoversigt i feltet Lotnr. eller Serienr. i vinduet Varesporingslinjer.
  • Du kan oprette alle returvarerelaterede dokumenter på én gang i vinduet Salgsreturvareordre. Du kan også oprette alle dokumenter enkeltvis, inklusive salgsordrer på erstatningsvarer, købsreturvareordre og købsordrer.


 • Følgende indstillinger kan bruges til varer, der er modtaget, men endnu ikke faktureret:

  • Det kan ske, at kunden returnerer flere varer, der er omfattet af flere forskellige salgsreturvareordrer. Når varerne er modtaget, og før du fakturerer, kan du bruge funktionen Hent returvaremodt.linjer, hvor du kan oprette én salgskreditnota til alle de modtagne varer.
  • Hvis du har modtaget varer i overensstemmelse med en returvareordre, og varerne derefter afvises, skal du oprette en rettelsessalgsfaktura for at fuldføre returvaretransaktionen.
Tip

Se også