Hvis lokationen er sat op til at kræve læg-på-lager, men ikke modtagelse, bruger du dokumentet Læg-på-lager (lager) til at registrere og bogføre læg-på-lager- og modtagelseoplysninger for kildedokumenterne. Det indgående kildedokument kan være en købsordre, en salgsreturvareordre, en indgående overflytningsordre eller en produktionsordre, hvis afgang er klar til at blive lagt på lager.

Sådan lægges varer på lager med Læg-på-lager

  1. I feltet Søg skal du indtaste Læg-på-lager (lager) og derefter vælge det relaterede link.

  2. Hvis du vil begynde at arbejde på et læg-på-lager-dokument, kan du enten åbne et læg-på-lager-dokument, der allerede er oprettet, eller du kan oprette et nyt dokument. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af Læg-på-lager (lager) under Sådan gør du: Oprette læg-på-lager.

    Hvis du vil åbne et tidligere oprettet læg-på-lager-dokument, skal du vælge et i oversigten Læg-på-lager aktiviteter.

  3. Hvis du bruger placeringer, angives den placering, hvorfra varen skal plukkes, i pluklinjerne, idet varens standardplacering angives i feltet Placeringskode. Du kan eventuelt ændre placeringen i dette vindue.

  4. Hvis du vil oprette en udskrift af læg-på-lager-oversigt for linjerne i vinduet, skal du vælge Udskriv i gruppen Generelt under fanen Handlinger .

  5. Udfør læg-på-lager-aktiviteten, og angiv oplysningerne for den faktiske mængde, der er lagt på lager, i feltet Håndteringsantal.

    Hvis det er nødvendigt at placere varerne for en enkelt linje på mere end én placering, skal du bruge funktionen Opdel linje, som du finder på oversigtspanelet Linjer. Du kan finde mere information om at splitte linjer, på Fremgangsmåde: Opdele lageraktivitetslinjer.

  6. Når du har udført læg-på-lager-aktiviteten, skal du vælge Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger for at bogføre læg-på-lager-dokumentet.

Når du bogfører, bogføres modtagelsen, eller afgangen i forbindelse med produktionsordrer, af de kildedokumentlinjer, der er lagt på lager, og hvis der anvendes placeringer på lokationen, oprettes der også lagerposter til bogføring af ændringerne af placeringsantal.

Du kan få vist de posterede læg-på-lager-oplysninger i vinduet Bogf. læg-på-lager-akt (lager). Vælg Bogførte læg-på-lager i gruppen Bogf. læg-på-lager-akt under fanen Naviger.

Tip

Se også