Du kan genallokere ressourcer direkte fra den serviceordre eller det servicetilbud, som du arbejder med.

Genallokere ressourcer ved hjælp af en serviceordre

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante serviceordre.

 3. Vælg den serviceartikellinje, der svarer til den serviceopgave, du vil allokere en ressource til. Vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Ressourceallokeringer. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.

 4. Vælg en allokeringspost med den serviceopgave, som du vil genallokere ressourcen til, i vinduet Ressourceallokeringer. Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Dette overskriver det ressourcenummer, der i forvejen var i feltet.

 5. Tryk på Enter. Der åbnes en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil genallokere posten. Udfyld eventuelt feltet Årsagskode, og vælg knappen Ja for at bekræfte genallokeringen.

 6. Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Posten indeholder nu den nye ressource, og status for posten er Aktiv.

  Bemærk
  Den gamle post findes stadigvæk, men dens status opdateres på følgende måde:

  • Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv, dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde, ændres allokeringsstatus automatisk fra Genallokering nødvendig til Udført.
  • Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, mens allokeringen var Aktiv, ændrer programmet allokeringsstatus fra Genallokering nødvendig til Annulleret.
  • Hvis du genallokerer en serviceordre, som du har konverteret fra et tilbud, ændres status altid automatisk for de allokeringsposter, der er registreret for tilbuddet, til Udført, når du genallokerer serviceartiklerne i serviceordren.

 7. Gentag disse trin for hver serviceopgave, du vil genallokere.

Tip

Se også