Når du kopierer linjer fra et andet dokument med funktionen Kopiér dokument, skal du beslutte, om du ønsker, at de kopierede linjer skal beregnes i overensstemmelse med værdier på hovedet af det nye dokument.

Hvis du vælger at genberegne linjerne, bevares varenumre og mængder, men beløbene på linjerne genberegnes, f.eks. på basis af kreditoroplysningerne på det nye dokumenthoved. På denne måde kan den funktionen Kopiér dokument tage højde for varepriser og rabatter, der er angivet for kreditoren eller debitoren, i det nye dokument.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Kopiere oplysninger fra købsdokumenter til købskreditnotaer.

Følgende procedure er baseret på en købskreditnota.

Sådan genberegnes linjer ved kopiering af bilag

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny købskreditnota, og lad alle felter være tomme.

  3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kopier linjer.

  4. Vælg den type dokument, du vil kopiere oplysninger fra, i feltet Dokumenttype i vinduet Kopiér købsdokument.

  5. Brug feltet Bilagsnr. til at angive nummeret på det dokument med de oplysninger, som du vil kopiere.

  6. Marker afkrydsningsfeltet Genberegn linjer.

  7. Klik på knappen OK for at få genberegnet de kopierede dokumentlinjer ved kopieringen.

Tip

Se også