Når du modtager en udlånt vare fra en kunde, skal du registrere modtagelsen. Det gør du i vinduerne Serviceordre, Bogført serviceleverance og Udlånsvarekort. Nedenfor vises, hvordan udlånte varer modtages i vinduet Serviceordre.

Sådan modtages udlånte varer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante serviceordre.

  3. Vælg serviceartikellinjen med den udlånsvare, du vil modtage.

  4. Vælg Handlinger, vælg Funktioner, og vælg derefter Modtag udlånsvare.

Tip

Se også