Ompostering af varesporing for en vare betyder, at et lot- eller serienummer ændres til et nyt lot- eller serienummer, eller at udløbsdatoen ændres til en ny udløbsdato. Hvis du arbejder med lotter, kan du også samle flere lotter i en enkelt lot. Disse opgaver udføres ved hjælp af vareomposteringskladden.

Sådan ompostere varesporing

 1. I feltet Søg skal du indtaste Vareomposteringskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld linjen med de relevante oplysninger. På fanen Naviger skal du i gruppen Linje vælge Varesporingslinjer.

 3. Vælg det aktuelle serie- eller lotnummer i feltet Serienr. eller Lotnr..

 4. Hvis du vil angive et nyt varesporingsnummer, skal du angive det i feltet Nyt serienummer eller Nyt lotnr.. Du kan flette en eller flere lotter til en ny eller en eksisterende lot.

  Bemærk
  Når du omposterer udløbsdatoer, skal du være opmærksom på, at varene med den tidligste udløbsdato for udgående transaktioner foreslås først. Du kan finde flere oplysninger i Plukke efter FEFO.

 5. Hvis du vil angive en ny udløbsdato for serie- eller lotnummeret, skal du angive det i feltet Ny udløbsdato.

  Vigtigt
  Hvis du omposterer en lot til det samme lotnummer, men med en anden udløbsdato, skal du ompostere hele lotten ved hjælp af én vareomposteringskladdelinje. Hvis du omposterer mere end én lot til én ny lot, skal du angive den samme nye udløbsdato for alle lot'ene. Hvis du omposterer én eksisterende lot til en anden eksisterende lot, som har en anden udløbsdato, skal du bruge udløbsdatoen fra den anden lot. Hvis du lader feltet Ny udløbsdato være tomt, vil lot- eller serienummeret blive omposteret med en tom udløbsdato.

 6. Hvis du har eksisterende oplysninger om det gamle serie- eller lotnummer, kan du kopiere dem til det nye serie- eller lotnummer.

  1. I vinduet Varesporingslinjer skal du på fanen Naviger i gruppen Linje vælge Nye serienr.oplysninger eller Nye lotnr.oplysninger.
  2. Hvis du vil kopiere oplysninger fra det gamle lot- eller serienummer, skal du på fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælge Kopiér oplysninger.
  3. Vælg det lot- eller serienummer, du vil kopiere fra, i vinduet med oplysninger, og vælg knappen OK.
 7. Hvis du vil ændre de eksisterende oplysninger for lot- eller serienummeret, kan du angive lot- eller serieoplysninger.

 8. Bogfør kladden for at linke de ændrede varesporingsnumre eller udløbsdatoerne til den tilknyttede varepost.

Tip

Se også