For hver journal, der er medtaget i afstemningen, beregnes nettosummen af alle beløb på kontoen i finanskladden. Før en finanskonto kan afstemmes, skal du vælge feltet Afstembar på kontokortet.

Sådan afstemmes likvide konti

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld mindst én kladdelinje med et kontonummer, et beløb og et kontonummer i feltet Modkonto.

  3. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælger du Afstem.

  4. Åbn vinduet Finanskladde for at bogføre kladden, og klik på Handlinger i gruppen Bogføring og derefter på Bogfør.

Tip
Hvis du udskriver en testrapport før bogføringen, vises der en afstemning i slutningen af rapporten.

Tip

Se også