Du kan registrere manuelle udgifter.

Manuelle udgifter er elementer såsom lønninger, renter på kredit eller planlagte investeringer.

For at registrere flere lignende eller identiske manuel udgifter kan du bruge de funktioner, der er integreret i likviditetsforecastet til at registrere de tilbagevendende beløb.

Følgende procedure beskriver, hvordan du registrerer en ekstra investering på 1.000,00 RV d. 10. April 2013. Dette er en manuel udgift.

Sådan registreres manuelle udgifter.

  1. I feltet Søg skal du indtaste Manuelle likviditetsudgifter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Angiv en kode for den manuelle udgift i feltet Kode. Dette trin er obligatorisk.

  4. I feltet Pengestrømskontonr. skal du angive det kontonummer, hvortil investeringen registreres.

  5. I feltet Startdato skal du skrive 10. april 2013.

  6. I feltet Slutdato skal du skrive 10. april 2013.

  7. Lad feltet Gentagelsesinterval stå tomt, fordi denne udgift kun forekommer én gang.

  8. I feltet Beløb skal du skrive 1.000,00.

  9. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

Tip

Se også