Du kan registrere manuelle indtægter.

Manuelle indtægter er poster såsom lejeindtægt, renter fra finansielle aktiver eller ny privat kapital.

For at registrere flere lignende eller identiske manuelle indtægter kan du bruge de funktioner, der er integreret i likviditetsforecastet, til at registrere de tilbagevendende beløb.

Følgende procedure beskriver, hvordan du registrerer den tilbagevendende indtastning af 1.000,00 RV som manuel indtægt for lejeindtægt i slutningen af hver måned fra den 31. januar 2013 til 31. december 2013.

Sådan registreres manuelle indtægter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Manuelle likviditetsindtægter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Angiv en kode for den manuelle indtægt i feltet Kode. Dette trin er obligatorisk.

  4. I feltet Pengestrømskontonr. skal du angive et kontonummer, hvortil lejeindtægten registreres.

  5. I feltet Startdato skal du skrive 31. januar 2013

  6. I feltet Slutdato skal du skrive 31. december 2013.

  7. I feltet Gentagelsesinterval skal du angive 1M for at registrere lejeindtægter på månedlig basis.

  8. I feltet Beløb skal du skrive 1.000,00.

  9. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

Tip

Se også