Hvis du vil knytte specielle oplysninger til et bestemt varesporingsnummer, f.eks. for kvalitetssikring, kan du gøre dette på serie- eller lotnr.oplysningskortet.

Sådan registreres oplysninger om serie- eller lotnumre

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en salgsordrelinje til en vare med varesporing.

  Fortsæt med at tildele serie- og lotnumre til salgsordrelinjen.

 3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje og derefter vælge Varesporingslinjer.

 4. I feltet Serienr. skal du angive SN1, i feltet Lotnr. skal du angive LOT1, og derefter skal du angiv 1 i feltet Antal (basis).

 5. Under fanen Naviger i gruppen Linje skal du f.eks. vælge Serienr.oplysningskort.

  Felterne Serienr. og Lotnr. er udfyldt på forhånd fra varesporingslinjen.

 6. Angiv korte oplysninger i feltet Beskrivelse, for eksempel om varens tilstand.

 7. Hvis du vil oprette en separat kommentar, skal du vælge Bemærkning i gruppen Serienr. under fanen Naviger.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Spærret for at udelade serienummeret eller lotnummeret i alle transaktioner.

Sådan ændres eksisterende oplysninger om serie-/lotnumre

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Varekort under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge knappen Poster og derefter vælge Finansposter.

 3. Vælg feltet Lotnr. eller Serienr.. Hvis der findes oplysninger for varesporingsnummeret, åbnes vinduet Oversigt over lotnr.oplysninger eller Oversigt over serienr.oplysninger.

 4. Vælg et kort, og vælg derefter Lotnr.oplysningskort/Serienr.oplysningskort i gruppen Funktion under fanen Handlinger.

 5. Rediger den korte beskrivelsestekst, kommentarposten eller feltet Spærret.

Du kan ikke redigere serienumre, lotnumre eller mængder. For at gøre det skal du ompostere den pågældende varepost. Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette, skal du se Ompostering af lot- eller serienumre.

Tip

Se også