I kladden for likviditetsforecast skal du bruge et batchjob til at forudsige likviditetsforecastet. Med dette batchjob kan du udfylde kladden automatisk. Dette er kun foreløbige oplysninger, der kan ændres, hvis de er i regnearket, og derefter kan du kontrollere posterne og registrere dem.

Bemærk
Før du registrerer kladdeelementer, skal de relevante indlæg fra områderne regnskab, salg, køb, service og anlæg angives. Mulige manuel indtægter og udgifter skal desuden registreres.

Bemærk
I likviditetskladden skal du opdatere negative eller positive beløb for kontantindstrømning og -udstrømning i enkelte linjer til likviditetskonti. Dette er forskelligt fra finanskladden, hvor konti med enkelt linje eller flere linjer kan bogføres til en konto.

Sådan registreres likviditetskladdelinjerne.

  1. I feltet Søg skal du indtaste Likviditetskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Foreslå kladdelinjer for at åbne batchjobbet Foreslå kladdelinjer.

  3. I feltet Pengestrømsprognose skal du vælge et likviditetsforecastnummer.

  4. Vælg de relevante kildetyper, der skal medtages i forecastet.

  5. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Fin.budget skal du angive budgetnavnet i feltet Finansbudgetnavn, som er det budget, hvorfra værdierne hentes til forecastet.

  6. Markér afkrydsningsfeltet Grupper efter dokumenttype.

  7. Tryk på knappen OK for at hente de budgetterede beløb til regnearket.

  8. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Registrer for at registrere posterne for den budgetterede kontantindstrømning og -udstrømning.

Bemærk
Hvis du udfører batchjobbet for anden gang for det samme likviditetsforecast, slettes alle eksisterende poster for denne likviditetsforecast.

Tip

Se også