Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, kan du få brug for at registrere alternative omkostninger for serviceydelsen på bestemte serviceartikler. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan omkostningen skal registreres i vinduet Serviceartikelkladde.

Hvis serviceordren forudsætter, at der er en forbindelse mellem serviceydelsen og serviceartiklerne, kan du bruge den samme fremgangsmåde til at registrere omkostningerne i vinduet Servicelinjer, som du kan åbne ved først at åbne den relevante serviceordre og derefter vælge Handlinger, vælge Ordre og vælge Servicelinjer.

Registrere omkostninger for serviceartikler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

  3. Indsæt en ny servicelinje.

  4. Vælg Omkostning i feltet Type.

  5. Vælg den relevante omkostning i feltet Nummer.

  6. I feltet Antal skal du indtaste, hvor mange gange omkostningen skal faktureres.

Gentag disse trin for hver serviceomkostning, du vil registrere.

Tip

Se også