Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, kan du få brug for at registrere yderligere omkostninger for serviceordren generelt. Du kan f.eks. indsætte et gebyr for at rejse til den servicezone, hvor kunden, som serviceordren er oprettet til, er hjemmehørende. Du kan også indsætte et startgebyr for ordren. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Indsætte rejseomkostninger for serviceordrer og Sådan gør du: Indsætte startgebyrer for serviceordrer.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du kan registrere andre omkostninger for serviceordrer i vinduet Servicelinjer.

Sådan registreres omkostninger for serviceordrer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den serviceordre, du vil registrere en omkostning for.

  3. Vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer. Vinduet Serviceordre åbnes.

  4. Hvis der for serviceordren kræves en forbindelse mellem reparation og serviceartikler, skal du markere Serviceartikellinjer - ikke relaterede i feltet Servicelinjefilter.

  5. Indsæt en ny servicelinje.

  6. Vælg Omkostning i feltet Type.

  7. Vælg den relevante omkostning i feltet Nr..

  8. I feltet Antal skal du indtaste, hvor ofte du vil fakturere omkostningen.

Gentag disse trin for hver serviceomkostning, du vil registrere.

Tip

Se også