Når kunden indleverer en serviceartikel til reparation, kan du tildele den en fejlkode. Denne kode angiver fejlens art og kan anvendes sammen med løsningskoden til fremtidig brug i forbindelse med mulige reparationsmetoder.

Det afhænger af niveauet for fejlrapporteringen i din virksomhed, om du evt. også får brug for at registrere fejlområdekoder og symptomkoder, når du registrerer fejlkoder. Trin 4 og 5 er kun relevante for virksomheder, som medtager fejlområde- og symptomkoder i deres fejlrapportering.

Sådan registreres fejlkoder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den serviceopgave, der indeholder den relevante serviceartikel.

  3. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

  4. Vælg den relevante fejlområdekode i feltet Fejlområdekode.

  5. Vælg den relevante symptomkode i feltet Symptomkode.

  6. Vælg den relevante fejlområdekode i feltet Fejlkode. Hvis der ikke findes en relevant fejlkode, kan du oprette en ny fejlkode.

Alternativt kan du registrere både fejl- og løsningskoder vha. fejl-/løsningskoderelationer.

Tip

Se også