Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Debitorer er kilden til din indtægt. Hver debitor, du sælger til, skal registreres i Microsoft Dynamics C5 2014 som et debitorkort.

Debitorkort indeholder de oplysninger, som er en forudsætning for at sælge produkter til debitoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg og Fremgangsmåde: Registrere nye produkter.

Hvis der er debitorskabeloner for forskellige debitortyper, vises der automatisk et vindue, når du opretter et nyt debitorkort, hvorfra du kan vælge en passende debitorskabelon. Hvis der kun er én debitorskabelon, bruger nye debitorkort altid denne skabelon. Til denne procedure findes der oplysninger om, hvordan du manuelt udfylder alle felterne på et debitorkort, som om der ikke fandtes en debitorskabelon. Men trin 2 til 6 og trin 14 til 18 beskriver, hvordan du bruger vinduet Debitorskabelon.

Sådan udfylder du et nyt debitorkort

 1. I Rollecenter skal du vælge Debitorer for at åbne oversigten over eksisterende debitorkort.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  Hvis der kun er ét debitorbilag, åbnes der et nyt debitorkort med felter, der er udfyldt med oplysninger fra skabelonen. I dette tilfælde skal du følge det næste trin.

 3. Følg trin 8 til 10 for at udfylde debitorspecifikke felter. Du kan også redigere alle andre felter.

  Hvis der er mere end én debitorskabelon, åbnes der automatisk et vindue med tilgængelige debitorskabeloner. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.

 4. Vælg en skabelon, og vælg derefter knappen OK. Et nyt debitorkort åbnes med felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

 5. Følg trin 8 til 10 for at udfylde debitorspecifikke felter. Du kan også redigere alle andre felter.

  Hvis du vil oprette et nyt debitorkort uden at bruge en skabelon, skal du følge de næste to trin.

 6. På listen over debitorskabeloner skal du vælge skabelonen Tomt debitorkort og derefter vælge knappen OK. Der åbnes et tomt debitorkort.

 7. Følg trin 8 til 13 for at udfylde alle felter på debitorkortet manuelt.

 8. I oversigtspanelet Debitor i feltet Navn skal du angive navnet på debitoren.

 9. I feltet Spærret skal du angive, om transaktioner med debitoren skal blokeres, eksempelvis fordi debitoren er erklæret insolvent.

 10. I oversigtspanelet Adresse og kontakt kan du udfylde felterne ved at bruge debitorens oplysninger.

 11. Udfyld felterne i oversigtspanelet Fakturering som beskrevet i følgende tabel. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Økonomiske oplysninger.

  Felt Beskrivelse

  Kreditmaksimum (RV)

  Angiv det maksimale beløb, som du tillader, at debitoren overskrider betalingssaldoen med, før der udstedes advarsler.

  Faktureres til kundenr.

  Angive nummeret på en anden debitor, der skal faktureres for produkter, du leverer til debitoren på debitorkortet.

  Faktureres til kunde indsættes på alle salgsfakturaer og -kreditnotaer for debitoren på debitorkortet, men du kan ændre debitoren på individuelle bilag inden bogføringen.

  Virksomhedsbogføringsgruppe

  Angiv debitorens handelstype for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne debitor, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med den generelle bogføringsopsætning.

  Kombinationen af den generelle virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt debitorerne, og den generelle produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervarerne, bestemmer, hvilke finanskonti salgsfakturaposterne bogføres til.

  Dette felt er obligatorisk.

  Momsvirksomhedsbogf.gruppe

  Angiv debitorens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne debitor, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.

  Dette felt er obligatorisk.

  Debitorbogføringsgruppe

  Angiv debitorens markedstype for at knytte forretningstransaktioner, der er foretaget for den debitor, til den relevante konto i finansbogholderiet.

  Dette felt er obligatorisk.

  Antal fakturakopier

  Angiv, hvor mange kopier af en salgsfaktura for debitoren, der skal udskrives ad gangen. Angiv f.eks. 2, hvis du altid bevarer en kopi i dine filer ud over den, som du sender til debitoren.

  Debitorprisgruppe

  Angiv en debitorprisgruppe, der kan bruges som et kriterium i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter til at give en specialpris. Du kan finde flere oplysninger i trin 13.

  Debitorrabatgruppe

  Angiv en debitorrabatgruppe, der kan bruges som et kriterium i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter til at give en specialpris. Du kan finde flere oplysninger i trin 13.

  Tillad linjerabat

  Angiv, om en salgslinjerabat skal beregnes og gives, når der tilbydes en specialsalgspris. Du kan finde flere oplysninger i trin 13.

  Priser inkl. moms

  Angiv, om felterne Enhedspris og Linjebeløb på salgsfakturalinjer for denne debitor skal vises med eller uden moms. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg.

  Valutakode

  Angiv, hvilken valuta der bruges på salgsdokumenterne for debitoren. Du kan ændre valutakoden på individuelle salgsdokumenter.

  Sprogkode

  Angiv, hvilke sprog der bruges på salgsdokumenterne for debitoren. Du kan ændre sprogkoden på individuelle salgsdokumenter.

  SE/CVR-nr.

  Angiv det CVR-nummer, der bruges til at registrere dine momsforpligtelser, hvis debitoren er hjemmehørende i EU-lande/områder.

  Nummeret vises på fakturaer og bruges også af din revisor til at oprette rapporten Moms - Listesystemet - Angivelse af skattegodkendelse.

 12. Udfyld felterne i oversigtspanelet Betalinger som beskrevet i følgende tabel. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Økonomiske oplysninger.

  Felt Beskrivelse

  Udligningsmetode

  Angiv, hvordan du kan udligne betalinger for denne debitor. Der findes følgende indstillinger:

  • Manuelt: Betalinger anvendes kun, hvis du angiver et dokument.
  • Saldo: Hvis der ikke indsættes et dokument til udligning, udlignes de ældste af debitorens åbne poster automatisk.

  Betalingsbeting.kode

  Angiv en foruddefineret kode for formlen, der beregner betalingens forfaldsdato, kontantrabatdato, og kontantrabatbeløb på salgsfakturaer for debitoren.

  Betalingsformskode

  Angiver en foruddefineret kode for den betalingsform, debitoren normalt anvender ved betaling, f.eks. giro eller check.

  Rykkerbetingelseskode

  Angiv en foruddefineret kode, der angiver, hvilke oplysninger der skal medtaget på rykkere, og hvornår der skal oprettes rykkere.

  Rentebetingelseskode

  Angiv en foruddefineret kode, der angiver rentesatsen, og hvordan renten beregnes på rentenotaer, som du udsteder for sene betalinger.

  Sidste kontoudtogsnr.

  Angiv nummeret på det sidste kontoudtog, der blev udskrevet til debitoren.

  Bemærk
  Du kan ændre nummeret, men du skal være opmærksom på, at nummerserien til debitorens kontoudtog derved brydes.

  Udskriv kontoudtog

  Angiv, om debitoren altid skal inkluderes i rapporten Kontoudtog.

  Ingen betalingstolerance

  Angiv, om debitoren må ydes betalingstolerance.

  En betalingstolerance er den procentdel, som en betaling eller refusion kan være mindre end det beløb, der står på fakturaen eller kreditnotaen. Din virksomheds betalingstoleranceprocent konfigureres i vinduet Regnskabsopsætning.

 13. I oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter definerer du specialpriser eller rabatter, som du tildeler til debitoren, hvis bestemte kriterier opfyldes, f.eks. vare, mindste antal eller slutdato. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct.. Du kan finde flere oplysninger i værktøjstippet for hver kolonne, som viser en pris eller et rabatkriterium.

  Hvis du vil bruge dette debitorkort som skabelon, når du opretter nye debitorkort, skal du gemme det som en debitorskabelon.

 14. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Gem som skabelon. Vinduet Debitorskabelon åbnes med debitorkortet som skabelon.

 15. I feltet Typenavn skal du indtaste et beskrivende navn til den type debitorer, der kan oprettes ved hjælp af denne skabelon.

 16. Hvis du vil genbruge dimensioner i skabeloner, skal du gå til fanen Start i gruppen Masterdata og vælg Dimensioner. Vinduet Oversigt over skabelon til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der angår debitoren.

 17. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.

 18. Når du har fuldført skabelonen for den nye debitor, skal du vælge knappen Luk.

  Debitorskabelonen føjes til listen over debitorskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye debitorkort som beskrevet i trin 2 til 6.

Debitoren er nu registreret, og debitorkortet er klar til at blive brugt i forretningsdokumenter, hvor du handler med debitoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg.

Tip

Se også