Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Produkterne er grundlaget for din forretning og de varer eller services, som du handler med. Hvert enkelt produkt skal registreres som et varekort.

Bemærk
I Microsoft Dynamics C5 2014 bruges udtrykket “vare” om produktet.

Varekort indeholder de oplysninger, der kræves for at købe, opbevare, sælge, levere og føre regnskab med produkter. Varekortet kan være af typen Lager eller Service for at angive, om produktet er en fysisk enhed eller en arbejdstidsenhed. Bortset fra visse felter, der vedrører de fysiske aspekter af en vare, fungerer alle felter på et varekort på samme måde for lagervarer og tjenester. Du kan finde flere oplysninger om salg af en vare i Fremgangsmåde: Fakturere salg.

Hvis der er en vareskabelon til forskellige varetyper, vises der automatisk et vindue, når du opretter et nyt varekort, hvorfra du kan vælge en passende vareskabelon. Hvis der kun er én vareskabelon, bruger nye varekort altid denne skabelon.

Varebeskrivelsen gemmes og genbruges ikke på skabeloner.

Bemærk
Til denne procedure findes der oplysninger om, hvordan du manuelt udfylder alle felterne på et varekort, som om der ikke fandtes en vareskabelon. Men trin 2 til 4 og trin 17 til 21 beskriver, hvordan du bruger vinduet Vareskabelon.

Sådan udfylder du et nyt varekort

 1. I Rollecenter skal du vælge Varer for at åbne oversigten over eksisterende varer.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  Hvis der kun er én vareskabelon, åbnes nye varekort med felter, der er udfyldt med oplysninger fra denne skabelon. Kun feltet Beskrivelse er tomt.

  Hvis der er mere end én vareskabelon, åbnes der automatisk et vindue med tilgængelige vareskabeloner. I dette tilfælde skal du følge det næste trin.

 3. Vælg en vareskabelon, og vælg derefter knappen OK. Et nyt varekort åbnes med felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen. Kun feltet Beskrivelse er tomt. Du kan redigere alle felter.

  Hvis du vil oprette et nyt varekort uden at bruge en skabelon, skal du følge det næste trin.

 4. På listen over vareskabeloner skal du vælge skabelonen Tomt varekort. Der åbnes et tomt varekort.

 5. Følg trin 6 til 14 for at udfylde alle felter på varekortet manuelt.

 6. Skriv navnet på varen i feltet Beskrivelse.

 7. I feltet Spærret skal du angive, om transaktioner med varen skal blokeres, eksempelvis fordi varen er i karantæne.

 8. Angiv, om varekortet repræsenterer en fysisk vare (Lagerbeholdning) eller en serviceartikel (Service).

 9. I feltet Basisenhed skal du vælge den enhed, som varen som standard skal håndteres i, f.eks. STK, hvis du opbevarer en fysisk vare i stykker. Dette felt er obligatorisk.

  Feltet Lager angiver varens aktuelle lagerbeholdning som summen af varer på lager plus varer på købsordrer. Vælg feltet for at se historikken over de positive og negative transaktioner, der udgør lageret.

 10. I feltet Beholdningsadvarsel skal du angive, om der skal vises en advarsel, når du angiver et antal i et salgsdokument, der bringer varens lager under nul.

 11. I feltet Forebyg negativt lager skal du angive, om du kan bogføre en transaktion, der vil bringe varens lager under nul.

 12. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk udv. tekster, så du altid indsætter varens udvidede beskrivelse på dokumentlinjerne.

 13. Udfyld felterne i oversigtspanelet Pris som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Enhedspris

  Angiv den pris, du vil sælger varen til.

  Den værdi, du indtaster, kan ændres i overensstemmelse med dit valg i feltet Avancepct.beregning.

  Bemærk
  Ud over den salgspris, du angiver i dette felt, du kan oprette specialpriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter. Du kan finde flere oplysninger i trin 14.

  Salgspris inkl. moms

  Angiv, om omkostnings-, pris- og beløbsfelterne på købs- og salgsfakturalinjer for denne vare skal vises med eller uden moms.

  Avancepct.beregning

  Angiv, om avanceprocenten eller salgsprisen beregnes, eller om ingen af beregningerne udføres. Der findes følgende indstillinger.

  • Avance=Salgspris-Kostpris: Værdien i feltet Avancepct. beregnes på følgende måde:
  • Salgspris=Kostpris+Avance: Værdien i feltet Enhedspris beregnes på følgende måde:
  • Ingen relation: Hverken feltet Avancepct. eller Enhedspris beregnes.

  Avancepct.

  Angiv den avancemargen, du vil sælger varen med.

  Den værdi, du indtaster, kan ændres i overensstemmelse med dit valg i feltet Avancepct.beregning.

  Tillad fakturarabat

  Angiv, om varen skal indgå i beregningen af en fakturarabat på bilag, hvor varen handles.

  Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres fakturarabatbetingelser.

  Varerabatgruppe

  Angiv en varegruppekode, der kan bruges som et kriterium i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter til at give en rabat. Du kan finde flere oplysninger i trin 14.

 14. Udfyld felterne i oversigtspanelet Pris som beskrevet i følgende tabel. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Opsætning.

  Felt Beskrivelse

  Kostmetode

  Angiv, hvordan varens kostprisforløb registreres, og om en faktisk eller budgetteret værdi føres som aktiv og bruges i beregningen af kostprisen.

  Feltet er indstillet til Standard og kan ikke ændres.

  Unit Cost

  Angiver den seneste gennemsnitlige kostpris for én enhed af varen. Efter hvert salg opdateres enhedsprisen ved automatisk kostregulering.

  Indirect Cost Percentage

  Angiv procentdelen af varens sidste købspris, der omfatter indirekte omkostninger, såsom fragt der er knyttet til købet af varen.

  Sidste købspris

  Angiv din indledende købspris for varen.

  Feltet opdateres med varens seneste købspris som faktureret af din kreditor i den sidst bogførte købsfaktura for varen.

 15. Udfyld felterne i oversigtspanelet Økonomiske oplysninger som beskrevet i følgende tabel. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Opsætning.

  Felt Beskrivelse

  Produktbogføringsgruppe

  Angiv varens handelstype for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne vare, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med den generelle bogføringsopsætning.

  Kombinationen af den generelle virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt kreditorerne, og den generelle virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt debitorerne, bestemmer, hvilke finanskonti salgsfakturaposterne bogføres til.

  Dette felt er obligatorisk.

  Momsproduktbogf.gruppe

  Angiv varens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne vare, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.

  Dette felt er obligatorisk.

  Varebogføringsgruppe

  Angiv varens lagertype for at knytte forretningstransaktioner, der er oprettet for varen, til den korrekte lagerkonto i finansregnskabet i overensstemmelse med lagerbogføringsopsætningen.

  Dette felt er obligatorisk.

 16. I oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter definerer du specialpriser eller rabatter, som du tildeler til varen, hvis bestemte kriterier opfyldes, f.eks. debitor, mindste ordrestørrelse eller slutdato. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct.. Du kan finde flere oplysninger i værktøjstippet for hver kolonne, som viser en pris eller et rabatkriterium.

  Hvis du vil bruge dette varekort som skabelon, når du opretter nye varekort, skal du gemme det som en vareskabelon.

 17. På fanen Handlinger skal du i gruppen Dataskabelon vælge Gem som skabelon. Vinduet Vareskabelon åbnes med varekortet som skabelon.

 18. I feltet Typenavn skal du indtaste et beskrivende navn til den type varer, der kan oprettes ved hjælp af denne skabelon.

 19. Hvis du vil genbruge dimensioner i skabeloner, skal du gå til fanen Start i gruppen Masterdata og vælg Dimensioner. Vinduet Skabeloner til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for varen.

 20. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.

 21. Når du har fuldført skabelonen for den nye vare, skal du vælge knappen Luk.

  Vareskabelonen føjes til listen over vareskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye varekort som beskrevet i trin 2 til 4.

Varen er nu registreret, og varekortet er klar til at blive brugt i forretningsdokumenter, hvor du handler med varen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg eller Fremgangsmåde: Registrere køb.

Tip

Se også