Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Kreditorer leverer de produkter, du sælger. Hver kreditor, som du køber fra, skal registreres i Microsoft Dynamics C5 2014 som et kreditorkort.

Kreditorkortene indeholde de oplysninger, som er en forudsætning for at købe produkter fra kreditoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere køb og Fremgangsmåde: Registrere nye produkter.

Hvis der er kreditorskabeloner til forskellige kreditortyper, vises der automatisk et vindue, når du opretter et nyt kreditorkort, hvorfra du kan vælge en passende kreditorskabelon. Hvis der kun er én kreditorskabelon, bruger nye kreditorkort altid denne skabelon. Til denne procedure findes der oplysninger om, hvordan du manuelt udfylder alle felterne på et kreditorkort, som om der ikke fandtes en kreditorskabelon. Men trin 2 til 6 og trin 13 til 17 beskriver, hvordan du bruger vinduet Kreditorskabelon.

Sådan udfylder du et nyt kreditorkort

 1. I Rollecenter skal du vælge Kreditorer for at åbne oversigten over eksisterende kreditorkort.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  Hvis der kun er én kreditorskabelon, åbnes nye kreditorkort med felter, der er udfyldt med oplysninger fra denne skabelon. I dette tilfælde skal du følge det næste trin.

 3. Følg trin 8 til 10 for at udfylde kreditorspecifikke felter. Du kan også redigere alle andre felter.

  Hvis der er mere end én kreditorskabelon, åbnes der automatisk et vindue med tilgængelige kreditorskabeloner. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.

 4. Vælg en skabelon, og vælg derefter knappen OK. Et nyt kreditorkort åbnes med felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

 5. Følg trin 8 til 10 for at udfylde kreditorspecifikke felter. Du kan også redigere alle andre felter.

  Hvis du vil oprette et nyt kreditorkort uden at bruge en skabelon, skal du følge de næste to trin.

 6. På listen over kreditorskabeloner skal du vælge skabelonen Tomt kreditorkort og derefter knappen OK. Der åbnes et tomt kreditorkort.

 7. Følg trin 8 til 12 for at udfylde alle felter på kreditorkortet manuelt.

 8. I oversigtspanelet Kreditor i feltet Navn skal du angive navnet på kreditoren.

 9. I feltet Spærret skal du angive, om transaktioner med kreditoren skal blokeres, eksempelvis fordi produkterne fra kreditoren er defekte.

 10. I oversigtspanelet Adresse og kontakt kan du udfylde felterne ved at bruge kreditorens oplysninger.

 11. Udfyld felterne i oversigtspanelet Fakturering som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Faktureringsleverandørnr.

  Angiv nummeret på en anden kreditor, som du betaler for produkter, der leveres af kreditoren på kreditorkortet.

  Faktureringskreditoren indsættes på alle købsfakturaer og kreditnotaer til kreditoren på kreditorkortet, men du kan ændre faktureringskreditoren på individuelle bilag inden bogføringen.

  Virksomhedsbogføringsgruppe

  Angiv kreditorens handelstype for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne kreditoren, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med den generelle bogføringsopsætning.

  Kombinationen af den generelle virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt kreditorerne, og den generelle produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervarerne, bestemmer, hvilke finanskonti salgsfakturaposterne bogføres til.

  Dette felt er obligatorisk.

  Momsvirksomhedsbogf.gruppe

  Angiv kreditorens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne kreditoren, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.

  Dette felt er obligatorisk.

  Kreditorbogføringsgruppe

  Angiv kreditorens markedstype for at knytte forretningstransaktioner, der er foretaget for den kreditor, til den relevante konto i finansbogholderiet.

  Dette felt er obligatorisk.

  Fakturarabatkode

  Angiv kreditorens rabatkode.

  Hvis du vil bruge en anden fakturarabat, skal du indtaste nummeret på en anden kreditor, der også bruger den fakturarabatkode. Dette kan være a kode, der tidligere er blevet oprettet, eller det kan være en ny. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres fakturarabatbetingelser.

  Priser inkl. moms

  Angiv, om felterne Købspris og Linjebeløb på købsfakturalinjer for denne kreditor skal vises med eller uden moms. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere køb.

  Valutakode

  Angiv, hvilken valuta der bruges på købsdokumenterne for kreditoren. Du kan ændre valutakoden på individuelle købsdokumenter.

  Sprogkode

  Angiv, hvilket sprog der bruges på købsdokumenterne for kreditoren. Du kan ændre sprogkoden på individuelle købsdokumenter.

  SE/CVR-nr.

  Angiv det CVR-nummer, der bruges til at registrere dine momsforpligtelser, hvis kreditoren er hjemmehørende i EU-lande/områder.

  Nummeret vises på fakturaer og bruges også af din revisor til at oprette rapporten Moms - Listesystemet - Angivelse af skattegodkendelse.

 12. Udfyld felterne i oversigtspanelet Betalinger som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Udligningsmetode

  Angiv, hvordan du kan udligne betalinger for denne kreditor. Der findes følgende indstillinger:

  • Manuelt: Betalinger anvendes kun, hvis du angiver et dokument.
  • Saldo: Hvis der ikke indsættes et dokument til udligning, udlignes de ældste af kreditorens åbne poster automatisk.

  Betalingsbeting.kode

  Angiv en foruddefineret kode for formlen, der beregner betalingens forfaldsdato, kontantrabatdato, og kontantrabatbeløb på salgsfakturaer for kreditoren.

  Betalingsformskode

  Angiv en foruddefineret kode for den betalingsform, kreditoren normalt anvender ved betaling, f.eks. giro eller check.

  Prioritet

  Angiv, hvor vigtigt det er at betale kreditoren sammenlignet med andre kreditorer.

  Når du bruger funktionen Lav forslag, foreslås kreditorer med den højeste prioritet først. Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres kreditorbetalingsforslag.

  Ingen betalingstolerance

  Angiv, om kreditoren tillader en betalingstolerance.

  En betalingstolerance er den procentdel, som en betaling eller refusion kan være mindre end det beløb, der står på fakturaen eller kreditnotaen.

  Bemærk
  Du skal kun udfylde feltet, hvis du kender kreditorens rykkerpolitik.

  Foretrukken bankkonto

  Angive kreditorens bankkonto som konfigureret i vinduet Kreditors bankkontokort.

  Bemærk
  Denne bankkonto skal bruges som standard på betalingskladdelinjer til eksport til en bankfil.

  Hvis du vil bruge dette kreditorkort som skabelon, når du opretter nye kreditorkort, skal du gemme det som en kreditorskabelon.

 13. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Gem som skabelon. Vinduet Kreditorskabelon åbnes og viser kreditorkortet som skabelon.

 14. I feltet Typenavn skal du indtaste et beskrivende navn til den type kreditorer, der kan oprettes ved hjælp af denne skabelon.

 15. Hvis du vil genbruge dimensioner i skabeloner, skal du gå til fanen Start i gruppen Masterdata og vælg Dimensioner. Vinduet Oversigt over skabelon til dimensioner åbnes og viser alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for kreditoren.

 16. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye kreditorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.

 17. Når du har fuldført skabelonen for den nye kreditor, skal du vælge knappen Luk.

  Kreditorskabelonen føjes til listen over kreditorskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye kreditorkort som beskrevet i trin 2 til 6.

Kreditoren er nu registreret, og kreditorkortet er klar til at blive brugt i forretningsdokumenter, hvor du handler med kreditoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere køb.

Tip

Se også