Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, har du brug for at registrere de ressourcetimer, der anvendes på serviceydelsen. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan ressourcetimerne skal registreres i vinduet Serviceartikelkladde.

Du kan bruge samme fremgangsmåde til at registrere timerne i vinduet Servicelinjer, som du kan åbne fra vinduet Serviceordre. Åbn det relevante servicekort, og vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Service linjer.

Sådan registreres ressourcetimer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

  3. Indsæt en ny servicelinje.

  4. Vælg en Ressource i feltet Type.

  5. Vælg den relevante ressource i feltet Nr..

  6. I feltet Antal skal du indtaste antallet af timer, der er brugt på reparation af serviceartiklen.

Hvis samme ressource arbejder på alle serviceartiklerne i serviceordren, kan du registrere de samlede ressourcetimer for kun én serviceartikel og derefter opdele ressourcelinjen for at tildele ressourcetimer til de andre serviceartikler.

Tip

Se også