Når du har oprettet en serviceordre eller et servicetilbud, skal du registrere serviceartikellinjerne, hvor du angiver oplysninger om de varer, du har modtaget til reparation. Det kan f.eks. være en beskrivelse, et serviceartikelnummer, et varenummer, et serienummer og en serviceartikelgruppe, bemærkninger om fejl osv.

Sådan registreres serviceartikellinjer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante serviceordre.

 3. Indsæt en ny serviceartikellinje i oversigtspanelet Linjer.

 4. Udfyld efter behov felterne Serviceartikelnr., Serviceartikelgruppe, Serienr., Varenr. og Beskrivelse.

  • Hvis serviceartiklen allerede er medtaget i mere end én aktiv kontrakt, der er underskrevet og ikke er udløbet, åbnes en oversigt over relaterede kontrakter, hvor du kan vælge den ønskede kontrakt. Bekræft den efterfølgende meddelelse, hvis du vil tildele serviceordrelinjen et kontraktnummer.
  • Hvis serviceartiklen er medtaget i én aktiv kontrakt, tildeles kontraktnummeret automatisk.
  • Hvis den ikke er registreret, kan du enten registrere den som en serviceartikel eller udfylde feltet Beskrivelse. Udfyld evt. felterne Serienr. og Varenr.
  • Hvis serviceartiklen er registret, men er medtaget i en ikke-aktiv kontrakt, føjes den til serviceordrelinjen, og feltet Kontraktnr. udfyldes ikke.
 5. Vælg Bemærkninger i menuen Linje på værktøjslinjen Linjer, og vælg derefter Fejl for at åbne vinduet Servicebemærkninger for serviceartiklen på linjen. Angiv den aktuelle dato i feltet Dato, og skriv de bemærkninger, du eller kunden evt. har til fejlene i serviceartiklen i feltet Bemærkning.

 6. Afhængigt af indstillingerne i oversigtspanelet Obligatoriske felter i vinduet Serviceopsætning skal du evt. udfylde feltet Fejlårsagskode. Hvis dette felt ikke er synligt på oversigtspanelet Linjer, kan du tilføje det. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  Du kan finde flere oplysninger i Serviceopsætning.

 7. Du kan vælge feltet Garanti for automatisk at få de garantirelaterede felter udfyldt med de standardoplysninger om garanti, der er angivet i vinduet Serviceopsætning. Serviceordrens ordredato bruges som startdato for garantien på reservedele og arbejde.

 8. Udfyld resten af felterne efter behov.

  Reparationsstatussen indstilles til Oprettet for linjen, og svardato og -tidspunkt beregnes vha. de relevante standardværdier.

Gentag disse trin for hver serviceartikellinje, du vil registrere.

Tip

Se også