Når der registreres servicelinjer for serviceordrer, kan du få behov for at registrere linjer med standardtekster, f.eks. for at angive en bemærkning til linjen ovenfor. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan tekstlinjerne skal registreres i vinduet Serviceartikelkladde.

Sådan registreres tekstlinjer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

 3. Indsæt en ny servicelinje i oversigtspanelet Linjer.

 4. Vælg Tom i feltet Type.

 5. Vælg den relevante tekst i feltet Nr.. Beskrivelsen af teksten kopieres automatisk til feltet Beskrivelse.

  Du kan også lade feltet Nr. stå tomt og angive teksten i feltet Beskrivelse.

Du kan bruge en tilsvarende fremgangsmåde til at registrere tekstlinjer i vinduet Servicelinjer, som du kan åbne fra vinduet Serviceordre.

Registreres tekstlinjer fra en serviceordre

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den serviceordre, du vil registrere tekstlinjer for.

 3. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Handlinger i oversigtspanelet Linjer, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer.

  Hvis serviceordren kræver en forbindelse mellem service og serviceartikel, skal du vælge indstillingen Linjer - ikke artikelrelaterede i feltet Valgfilter, hvis tekstlinjerne skal gælde serviceordren generelt.

 4. Indsæt en ny servicelinje.

Gentag disse trin for hver tekstlinje, du vil registrere.

Tip

Se også