Hvis du anvender automatisk frigivelse, kan du frigive flere produktionsordrer samtidigt.

Brug denne funktion, hvis flere produktionsordrer i dit system afventer frigivelse, og det ikke er nødvendigt at frigive hver enkelt ordre for sig.

Sådan frigives produktionsordrer automatisk

  1. I feltet Søg skal du indtaste Skift prod.ordrestatus og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker Fastlagt i feltet Statusfilter for at filtrere de produktionsordrer, der skal frigives.

  3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Skift status.

  4. Indstillingen Frigivet er som standard markeret i feltet Ny status.

  5. Vælg knappen Ja. Produktionsordrerne er nu frigivet.

Tip

Se også