Du kan få vist og manuelt ændre visse vareudligningsposter, der oprettes automatisk under lagerposteringer.

Bemærk
Der gælder visse begrænsninger og konsekvenser for denne type arbejde. Du kan finde flere oplysninger i Applikationskladde.

Sådan fjernes en vareudligning ved brug af applikationskladden

 1. I feltet Søg skal du indtaste Applikationskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vinduet Applikationskladde åbnes med eksisterende vareposter for alle varer.

 3. Angiv filtre i oversigtspanelet Generelt for at gøre det lettere at finde den varepost, du vil ændre udligningen for.

 4. Vælg vareposten. Vælg Udlignede poster i gruppen Vis under fanen Naviger. Vinduet Vis udlignede poster- Udlignede poster åbner, så den varepost eller -poster, der p.t. er udlignet til den valgte post, bliver vist.

 5. Vælg den varepost i den anden tabel, hvor du vil fjerne udligningen.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Fjern udligning. Dette fjerner den vareudligningspost, der knytter de to vareposter til hinanden, og flytter den til vinduet Vis udlignede poster - Udlignede poster.

 7. Luk vinduet Vis udlignede poster - Udlignede poster.

Feltet Restantal for de to vareposter øges med det antal, der ikke længere er udlignet. Den fjernede varepost er nu igen tilgængelig for udligning i vinduet Vis udlignede poster - Ikke-udlignede poster.

Vigtigt
Du bør ikke lade udligningsposter være ikke-udlignede i længere perioder, da andre brugere ikke kan behandle de pågældende elementer, før du udligner udligningsposterne igen eller lukker vinduet Applikationskladde. Hvis du forsøger at udføre handlinger, der omfatter en manuelt ikke-udlignet udligningspost, vises følgende fejlmeddelelse:

Du kan ikke udføre handlingen, fordi poster for vare <vare> er ikke-udlignede på Applikationskladden ved bruger <bruger>.

Sådan udlignes en vareudligning igen ved brug af applikationskladden

 1. I feltet Søg skal du indtaste Applikationskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vinduet Applikationskladde åbnes med eksisterende vareposter for alle varer.

 3. For at udligne poster igen, som et blevet fjernet, efter at kladden blev åbnet, skal du vælge den varepost, som du igen vil udligne. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Udlign igen.

  Bemærk
  Denne udligning af den oprindelige balance sker også automatisk, når du lukker vinduet Applikationskladde.

 4. Hvis du vil udligne en tilgængelig åben varepost til en anden post, skal du vælge den varepost , du vil udligne. Vælg Ikke-udlignede poster i gruppen Vis under fanen Naviger. Vinduet Vis udlignede poster - Ikke-udlignede poster åbnes.

 5. Vælg en eller flere vareposter, som du gerne vil udligne på den valgte post i vinduet Applikationskladde, og klik derefter på OK.

  Der oprettes en vareudligningspost mellem de to vareposter. Feltet Restantal for de to poster reduceres med det udlignede antal.

  Bemærk
  Hvis du har valgt at lave en udligning, der opretter en uendelig løkke i kostreguleringen, oprettes den udligning, du foreslog, ikke. Dette kan ske, når de oprindelige poster har oprettet en negativ lagerbeholdning. Udligningen foretages ikke. Derfor skal du vælge en anden post til udligningen.

 6. Hvis feltet Automatisk kostregulering i Lageropsætning er indstillet til Altid, køres omkostningskørslen automatisk , når du har udlignet igen. Ellers skal du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter for at sikre, at alle kostpriser er opdaterede.

Tip

Se også